Competició #Ruta

Equip de competició de Ruta

El calendari de la secció de ruta del equip de competició del A.C.A. està focalitzat en el calendari de curses elit de Catalunya i proves al sud de França.

Les competicions en que prendrem part es poden dividir en tres grans blocs:

 1. Curses socials
 2. Circuit de GRANS CLASSIQUES, COPA CRITERIUM, Campionats de Catalunya en modalitats de ruta, CRI i evidentment Campionats nacionals d’Andorra en ambdues modalitats. També hi prendrem part a altres proves que puguin quadrar amb el calendari prioritari anterior tant a Aragó, sud de França (G.P. Força real, Perpignan- Col de Jau...), comunitat Valenciana...
 3. Proves per etapes: Es té pensat fer 2 voltes per etapes, la primera seria la Volta a Lleida i una segona volta a determinar en funció del calendari, però que previsiblement podem situar als mesos d’estiu.

Tot això fa un total d’uns 32/34 dies de competició dividit en:

 1. Socials: 7/8 proves
 2. Proves 1 dia: 16/18 proves
 3. Voltes per etapes: 2 (uns 4/8 dies de competició) Si tenim equip per disputar voltes.
 4. Altres proves que poden interessar al club que l’ equip de competició prengui part.

Els objectius de l’ equip son:

 1. Tenir presencia als mitjans de comunicació nacionals. (roda de premsa presentació TEAM, crònica i vídeos de cursa...)
 2. Tenir presencia i ser competitius a les curses on prenen part.
 3. Ser competitius a les proves per etapes on prenguin part.
 4. Oferir la possibilitat a tot ciclista del país que vulgui provar el ciclisme de competició.
 5. Establir-se com a referencia del ciclisme de competició a Andorra.
 6. Ser el pont per als joves ciclistes del A.C.A. cap al món del ciclisme de ruta de competició.
 7. Ser la principal font de corredors de la selecció nacional per disputar proves internacionals.

El equip està format per un director esportiu que té com a figura principal Miguel A. Gonzalez, que tindrà les tasques de direcció del equip en competició així com l’organització de la logística necessària per un correcte i bon funcionament del equip.

Els corredors son:

 1. Julio Pintado
 2. Antoni Casal
 3. David Albós
 4. Oscar Cabanes
 5. Dodo Guilad
 6. Nil Ruiz

El equip de competició ha de tenir com a mínim 6 corredors que tinguin una implicació destacable, es a dir, que un cop conegut el calendari es pugin comprometre a ser present al 80% de les curses marcades. El membres del equip es dividiran en 2 grups el A i B, la diferencia ve marcada per:

- la trajectòria esportiva/currículum esportiu

- anys d’experiència

- implicació demostrada amb l’equip

- Resultats obtinguts

Els criteris de selecció dels membres del equip seran els següents:

 1. Trajectòria o currículum esportiu
 2. Demostrar un nivell mínim a les curses:
  • finalitzar la prova sense queda fora de cursa
  • Mantenir el ritme del pilot
  • Ser capaç de baixar al cotxe a pujar bidons als companys
  • No arribar a mes de un 10% del temps del guanyador en curses en línia en cas de no seguir el ritme del pilot
 3. Qualsevol soci del A.C.A. pot acompanyar al equip de competició, treure’s la llicencia de competició o competir, això no vol dir que es beneficií de les condicions dels membres de l’equip de competició, podrà venir però totes les despeses aniran a càrrec del corredor, es podrà beneficiar de venir al vehicle del club sempre que hagi lloc.
 4. Tot corredors nou vingut al equip haurà de fer-se càrrec de les despeses de les 5 primeres curses fins que demostri tenir el nivell descrit als criteris.

S’estudiaran tots els resultats obtinguts per valorar de manera lo mes objectiva possible el rendiment del esportista.

(de igual forma, aquest punts poden servir per excloure un corredor del equip si no es capaç de mantenir els ítems anteriors )